Co je BODY WORLDS?

Výstava BODY WORLDS je první výstavou svého druhu, která návštěvníka informuje o anatomii, fyziologii a zdraví člověka a to prostřednictvím prohlížení skutečných lidských těl. Exponáty byly zachovány metodou plastinace, což je konzervační proces, který vynalezl vědec Dr. Gunther von Hagens v roce 1977, kdy pracoval jako anatom na univerzitě v Heidelbergu.

Výstavy BODY WORLDS založil Dr. Gunther von Hagen, jejich kurátorkou je Dr. Angelina Whalley, lékařka a koncepční designérka již od samého počátku těchto výstav. Jsou to jedny z nejúspěšnějších putovních výstav na světě. K vidění jsou od roku 1995 a za tu dobu přilákaly více než 50 milionů návštěvníků ve 34 zemích a více než 140 městech po celé Americe, Evropě, Jižní Africe, Asii a Austrálii.

Přestože byly výstavy BODY WORLDS k vidění po celém světě, toto je POPRVÉ, kdy BODY WORLDS přichází do České republiky.

Je tato výstava vhodná pro děti?

Pokud uvažujete o tom, že na BODY WORLDS vezmete děti nebo školní skupiny, doporučujeme vám navštívit naše webové stránky a zjistit, jak můžete z výstavy vytvořit dětem studijní zážitek. Všichni dětští návštěvníci BODY WORLDS musí být doprovázeni dospělou osobou.

Proč je pro veřejnost důležité tyto výstavy vidět?

Organizátoři BODY WORLDS věří v to, že když lidé lépe porozumí fungování lidského těla a tomu, co naše těla ohrožuje, je pravděpodobnější, že si zvolí zdravý a udržitelný životní styl. Také doufají, že výstava může návštěvníky inspirovat k tomu, aby se dozvěděli více o vědě a o životě samotném. Znalosti o fungování lidského těla, jsou základní biologické informace, které by měly být dostupné všem.

Mohl/a bych se stejné informace dovědět z knih nebo anatomických modelů?

Použití autentických vzorků lidského těla nám umožňuje zkoumání a studium nemocí, fyziologie a anatomie, které nám modely, učebnice ani fotografie neumožňují. Výstava navíc pomáhá návštěvníkům porozumět tomu, že každé lidské tělo má své jedinečné rysy, a to dokonce i uvnitř. Zkušenosti z různých městech po celém světě jasně prokázaly, že reálné vzorky lidských těl fascinují návštěvníky tak, jako to žádné anatomické modely nedokážou.

 

Proč jsou plastináty prezentovány tak, jak jsou?

Polohy plastinátů byly pečlivě promyšleny a slouží k účelům vzdělávacím. Každý plastinát je navržen tak, aby zdůrazňoval dané anatomické rysy. Například atletické pozice zobrazují použití jednotlivých svalových skupin při sportu. Polohy jsou vybírány tak, aby zdůrazňovaly dané anatomické rysy a umožnily návštěvníkovi jasně vidět podobnost plastinátu s jeho vlastním tělem.

Jsou součástí výstav BODY WORLDS také zvířata?

Na naší výstavě plastinace zvířat nebudou.

Co je to plastinace?

Plastinace je jedinečný proces, který vynalezl Dr. Gunther von Hagens v roce 1977 za účelem uchování tělesných vzorků pro vzdělávání lékařů. Tento proces nahrazuje ve vzorcích tělesné tekutiny a tuk tekutými plasty, které ztvrdnou po takzvané vakuové impregnaci. Poté, co jsou těla polohována do realistických pozic, jsou zatvrzena plynem, teplem nebo světlem. Plastináty ukazují, jak se naše těla pohybují v každodenním životě i během sportovních aktivit. Další informace naleznete na www.bodyworlds.com.

Odkud pocházejí vystavené vzorky?

Výstavy BODY WORLDS jsou založeny na zavedeném programu dárcovství orgánů. Dárci registrovaní v tomto programu výslovně žádají, aby jejich těla byla po jejich smrti použita k veřejnému vystavení. Všechny plastináty celého těla a většina vzorků pocházejí od těchto dárců; pouze některé orgány, plody a specifické vzorky, které zobrazují neobvyklé zdravotní stavy, pocházejí ze starých anatomických sbírek a morfologických ústavů.

V současnosti je v programu dárcovství Institute for Plastination registrováno více než 19 000 dárců. Pro více informací navštivte sekci dárcovství na www.bodyworlds.com.

Dozvíme se komu plastinovaná těla patřila nebo jak tito lidé zemřeli?

Po dohodě s dárci těla nezveřejňujeme jejich totožnost a příčinu smrti. Výstava se zaměřuje na fyziologii lidských těl, nikoliv na sdělování osobních údajů. Výstavy jsou založeny na štědrosti dárců těl; jednotlivců, kteří si přáli, aby jejich těla byla po jejich smrti použita pro vzdělávací účely.

 

Byly vyřešeny etické nejasnosti týkající se této výstavy?

Před premiérou výstavy BODY WORLDS v Severní Americe v roce 2004 provedla nezávislá etická komise významných teologů, etiků, akademiků a lékařů etické hodnocení výstavy. V roce 2017 bylo toto hodnocení aktualizováno. Etické hodnocení, které provedlo kalifornské Vědecké centrum, které hodnotilo etiku původu těl vystavených na výstavách BODY WORLDS a etický charakter výstavy si můžete stáhnout z naší webové stránky www.bodyworlds.com.

 

Budou na výstavě k dispozici vzdělávací materiály?

Učitelé budou určitě chtít na zážitek na výstavě BODY WORLDS pečlivě připravit jak své studenty, tak i jejich dospělý dozor. Materiály pro pedagogy jsou k dispozici ke stažení na vyžádání na webových stránkách www.bodyworlds.com. BODY WORLDS nabízí možnosti prohlédnout si výstavu zdarma před tím, než na ni přivedou své studenty.

Budu se moci dotknout některého z plastinátů?

I když se můžete dostat velice blízko k plastinátům, není povoleno se jich dotýkat.

Co je cílem této výstavy?

Cílem BODY WORLDS je informovat veřejnost o vnitřním fungování lidského těla a ukázat dopady nemocí, dobrého zdravotního stavu a životního stylu. Tvůrci výstavy také doufají, že bude motivovat návštěvníky k tomu, aby se o anatomii a fyziologii dozvěděli více.

Kdo by měl vidět BODY WORLDS?

Každý, kdo má zájem dozvědět se, co nás tvoří. Exponáty fascinují dospělé všech věkových skupin i děti. Vzhledem k charakteru výstav BODY WORLDS doporučujeme rodičům, opatrovníkům nebo učitelům přečíst si všechny informace na našich webových stránkách a rozhodnout se, zda je BODY WORLDS pro děti v jejich věku vhodné.

Co vystavuje BODY WORLDS?

Výstava BODY WORLDS obsahuje skutečné lidské vzorky, včetně plastinátů celého těla a jednotlivých orgánů. Velkolepé plastináty vezmou návštěvníka na vzrušující cestu za objevováním lidského těla pod kůží. Podává nám komplexní pohled anatomie a fyziologie lidského těla. Kromě funkcí jednotlivých orgánů jsou zde i běžná onemocnění popsána snadno pochopitelným způsobem a také pomocí porovnání zdravých a nemocných orgánů. Jednotlivé exponáty ukazují dlouhodobý dopad nemocí a závislostí, jako je konzumace tabáku nebo alkoholu a také ukazují mechaniku umělých kolenních a kyčelních kloubů.

Jak dlouho můžu u jednotlivých exponátů zůstat?

Můžete zůstat tak dlouho, jak budete chtít, v rámci otevírací doby. Doporučujeme vyhradit si na výstavu asi jednu až dvě hodiny. Tento čas se liší podle toho, jak dlouho si přejete jednotlivé vzorky prohlížet a zda si přejete přečíst si poskytnuté informace.

Můžete na výstavách pořizovat fotky nebo videa?

Profesionální fotografie a filmování v rámci výstavy jsou povoleny pouze pracovníkům médií, a to pouze pro zpravodajské účely. V některých částech galerie může být povoleno pořizovat fotografie pro osobní účely, a to pouze za použití malých ručních fotoaparátů či telefonů. Podrobnosti naleznete na místě. Z úcty k ostatním návštěvníkům a dárcům těl může být fotografování kdykoliv omezeno.

Kde budou výstavy BODY WORLDS vystavovat příště?

Dohromady existuje více než deset výstav BODY WORLDS, včetně ANIMAL INSIDE OUT, které navštívilo více než 50 milionů lidí po celém světě. Výstavy BODY WORLDS byly k vidění v Evropě, Americe, Jižní Africe, Asii a Australii. Pokud byste chtěli vědět, v jakých městech budou výstavy vystaveny příště, navštivte naši oficiální webovou stránku www.bodyworlds.com, kde najdete přehled budoucích lokalit. Pokud máte zájem o další informace o aktuálních výstavách BODY WORLDS, můžete nás sledovat i na Facebooku.