Hlavním cílem výstavy je vzdělat společnost v oblasti tělesného zdraví.

Výstavu od roku 1995, kdy vznikla, vidělo více než 150 milionů lidí ve 140 městech po celém světě.

Výstava je založena na spolehlivém dárcovském programu, kdy dárci vyloženě žádají, aby jejich těla byla po smrti použita k veřejnému vystavení, v současné době je registrováno přes 19 tisíc dárců, většina z Německa.

Hlavní motivací k darování těla pro vědecké účely je fakt, že chtějí těla darovat na dobrý účel, fascinace plastinací nebo chtějí být uchováni pro příští generace.

CÍLEM JE UKÁZAT VEŘEJNOSTI DOPADY NEMOCÍ A ŽIVOTNÍHO STYLU NA LIDSKÝ ORGANISMUS, DOPAD ZÁVOSLISTÍ JAKO KOUŘENÍ NEBO KONZUMACE ALKOHOLU A MECHANIKU UMĚLÝCH KOLENNÍCH A KYČELNÍCH KLOUBŮ.

ZAJÍMAVOSTI

 • 87 % návštěvníků uvedlo, že se na výstavě dověděli nové informace o svém těle

 • 56 %​ návštěvníků výstava přiměla se více zamyslet nad životem a smrtí

 • 79 % návštěvníků cítilo „hlubokou úctu“ k zázraku lidského těla.

 • 47 % návštěvníků uvedlo, že více ocenili své tělo poté, co viděli výstavu.

 • 68 % návštěvníkům dala výstava podnět pro změnu svého životního stylu

 • 68 % respondentů se rozhodlo v budoucnu věnovat více pozornosti svému zdraví.

 • 23 % respondentů bylo ochotno darovat orgány poté, co viděli výstavu.

 • 22 % návštěvníků si dokázalo představit, že po smrti darují své tělo na plastinaci.

 • 32 % návštěvníků uvedlo, že po návštěvě výstavy snáze souhlasili „že by jejich mrtvé tělo mělo být podrobeno pitvě, aby se určila příčina smrti.“

 • 74 % návštěvníků se bude i nadále zabývat zkušenostmi a poznatky získanými na výstavě.

 • 33 % návštěvníků od návštěvy výstavy jí zdravější stravu.

 • 9 % návštěvníků uvedlo, že pijí méně alkoholu a méně kouří

 • 25 % návštěvníků začalo více sportovat​

BV_Heart_01.png
WBP_Skeleton_front.png