BODY WORLDS zavede návštěvníky na nezapomenutelnou cestu do lidského těla. Unikátní výstava poskytuje fascinující vhled do komplexní struktury těla a vysvětluje, jak fungují funkční systémy a orgány.

Návštěvníci zažijí mnohem více než na běžné výstavě, protože poznají své vlastní tělo úplně novým způsobem.

BODY WORLDS se nezaměřuje pouze na zdokonalení anatomických znalostí návštěvníků. Cílem výstavy je inspirovat návštěvníky, aby věnovali více pozornosti jejich zdraví, aby poznali jejich fyzický potenciál a přemýšleli o tom, co znamená být zdravým člověkem.

CESTA POD KŮŽI

Udělejte radost svým blízkým zakoupením VIP vstupenky

a podpořte tak naši výstavu.

Děkujeme!

Výstava bude adekvátně prodloužena.
VIP vstupenky budou platné po celou dobu konání výstavy.